sufficient evidence

  1. kabul edilebilir delil
  2. yeterli kanıt
kanunen yeterli delil
kanunen geçerli delil