summon sb

  1. Verb birini celp etmek
bir borçlu yu mahkemeye çıkarmak birine çok borçlu olmak Verb