superimpose

  1. Transitive Verb üstüne koymak/yerleştirmek/bindirmek.
  2. Transitive Verb
    superimposeon/upon: (üstüne) ekle(n)mek.
bir cezayı bir başkasına eklemek Verb