superimpose

  1. Geçişli Fiil üstüne koymak/yerleştirmek/bindirmek.
  2. Geçişli Fiil
    superimposeon/upon: (üstüne) ekle(n)mek.
bir cezayı bir başkasına eklemek Fiil