swaddling clothes

  1. Noun kundak takımı, kundaklık bez.
  2. Noun uzun bebek entarisi.
  3. Noun bebeklik çağı.
  4. Noun sıkı kontrol ve murakabe, serbest davranışın fazlaca kısıtlanması.
daha işin başında olmak Verb