swaddling clothes

  1. İsim kundak takımı, kundaklık bez.
  2. İsim uzun bebek entarisi.
  3. İsim bebeklik çağı.
  4. İsim sıkı kontrol ve murakabe, serbest davranışın fazlaca kısıtlanması.
daha işin başında olmak Fiil