sway sb

  1. Verb birini etkilemek ve nüfuzu altında tutmak
birinden yana çıkmak Verb