sweat (something) out

  1. (a) sonuna kadar dayanmak, tahammül etmek, (b) gayretle çalışmak, sebat edip bitirmek/başarmak.
(US) endişeyle beklemek Verb