sweat for one's bread

  1. Verb alnının teriyle para kazanmak