switch off

  1. Verb, Information Technology kapamak
  2. bir cihazın elektriğini
  3. Verb gazını vb kesmek
  4. birini tepkisiz
  5. Verb cansız yapmak
ses kayıt cihazını kapatmak Verb
televizyonu kapatmak Verb