syllabus

  1. Noun, Education-Training ders programı
  2. Noun özet, hulâsa.
  3. Noun, Law mahkeme kararı özeti.