take a course of action

  1. Verb bir davranış şekli benimsemek