take a joke

  1. şakaya katlanmak/gelmek, şakadan anlamak.
şaka kaldırmak Verb
alayında olmak Verb
işi şakaya vurmak Verb