take aars

  1. Verb riski göze almak
riske girmemek Verb