take home

  1. Verb net kazanmak
yolculuktan dönenin küçük armağanı
(US) net maaş
birini evine götürmek Verb
(vergiler kesildikten sonra) ele geçen maaş/ücret, net maaş/ücret. Noun