take one'breath away

  1. Verb vb ötürü soluğu kesilmek
  2. Verb konuşamaz hale gelmek