take one's chance

  1. Verb şansını denemek
  2. Verb şansıni denemek