take one's own way

  1. Verb başkalarının öğütlerine kulak asmamak