take the cake

  1. (arsızlıkta, edepsizlikte, küstahlıkta, aptallıkta vb.) baskın çıkmak, eşsiz/yekta olmak, başkalarına
    taş çıkarmak.
    For being absent-minded, Mr. Smith takes the cake: Unutkanlıkta Mr. Smith'in eşi yoktur.