take up one's quarter with

  1. … : gidip … in yanına yerleşmek.