taking one (thing) with another (we just manage)

  1. Aşağı yukarı/şöyle böyle (geçinip gidiyoruz).