tap dance

  1. Noun tepinme dansı, ayak uçlarını ve topukları yere vurarak oynanan oyun.
tepinme dansı yapmak.
tap-dancer: tepinme dansı yapan. Intransitive Verb