tautologic(al)

  1. eşsözlü, gereksizce tekrarlanan.
gereksiz yere tekrarlama ile ilgili