taxable event

  1. Noun, Law vergi yükümlülüğü doğuran olay
  2. Noun, Law vergiyi doğuran olay