tear sb's reputation to shreds

  1. Verb birinin itibarını beşparalık etmek