tell something and something apart

  1. Verb birşeyle birşeyi ayırt etmek
  2. Verb birşeyi birşeyden ayırt etmek
  3. Verb birşeyle birşeyin farkını anlamak