tenure

  1. Noun, Education-Training kadro Amerikan akademik sistemindeki "tenure" kavramı, akademisyene ömür boyu iş güvencesi veren, bilimsel
    özgürlüğe saygılı bir görevlendirmeye işaret eder. Türk sistemindeki "kadro" ise, devletin aslen bir memur olan akademisyene verdiği ve her an geri alabileceği, daha güvencesiz bir görevlendirmeyi akla getirir.
  2. Noun sahiplik, tasarruf, mülkiyet.
  3. Noun hizmet karşılığı mülkiyet/mülke tasarruf hakkı.
  4. Noun memuriyet süresi.
    during his tenure of the office: memuriyeti esnasında.
  5. Noun ayrıcalı, imtiyaz, işinde sürekli kalabilme hakkı.
mal ortaklığı
zeamet
tımar
kira durumunun güvensizliği
iltizam
arazi kirası
ömür boyu memuriyet
hayat boyu atanma
ortak gayri menkul mülkiyeti
irsi hâsılat icarı
(US) kanuni hizmet süresi
bir memuriyet süresinin belirsizliği Noun
her an feshi mümkün iltizam sözleşmesi
bir memuriyetin süresi
bir kürsüyü işgal etme
bir toprakta başkası adına tasarruf etme hakkı
fesih hükmü
iş başında iken