territoriality principle

  1. Noun, Public Administration mülkilik ilkesi
kanunların mülkiliği
mülkilik ilkesi, ülkesellik ilkesi Noun, Law