tertiary care

  1. Noun, Medicine-Health üçüncü basamak sağlık hizmeti