test

 1. deney, deneme, tecrübe.
 2. muayene, prova.
 3. sınav, imtihan.
  put to test: sınamak, sınava sokmak, imtihan/tecrübe etmek.
 4. Psychology ölçer: başarı ve yetenekleri nesnel olarak değerlendirme aracı.
 5. Chemistry (a) deney, çözümleme, tahlil: bileşimdeki elemanları belirleme veya bilinmeyen bir maddenin bileşimini
  anlama yöntemi, (b) ayıraç, miyar, tahlil için kullanılan madde.
 6. maden arıtma potası.
 7. Zoology deniz kestanesi gibi hayvanların sert kabuğu.
 8. denemek, tecrübe/muayene/prova etmek.
 9. denenmek, denemeye tabi tutulmak, muayene edilmek.
 10. Chemistry çözümlemek, tahlil etmek.
 11. sınamak, sınava tabi tutmak, imtihan etmek.
 12. hastalığı teşhis maksadıyla muayene/tahlil yapmak.
  to test for blood sugar.
 13. denemede/sınavda belirtilen sonucu almak.
  to test high in comprehension. 13
  test ban: atom
  infilâkını yasaklayan milletlerarası anlaşma
 14. Noun tohumun dış kabuğu.
ehliyet sınavını kazanmak Verb
Test sondajı ve delme (NACE kodu: 43.13) Noun, Trades-Professions
kabul denemesi
adaptasyon testi (özellikle Amerika'da sanayide personel yetiştirmede kullanılan zihin yeteneği veya zekâ testi
havayla deneme
denetim denemesi
rastgele denetleme testi
karşılaştırmalı değerlendirme deneyi Information Technology
yeni bir ürünün halka sunulmasından önce (imalatçıdan başka bir örgüt tarafından) üzerinde deney uygulanması
alkol testi
kapasite testi
kontrol testi
güvenilebilir test
ateş tecrübesi Noun
kararla sonuçlanacak sınama
tüketicinin bir ürünü ya da ambalajı tercih nedenini saptamak için yapılan test
personele uygulanan test
işe alınacak işçilere uygulanacak test
iş ehliyet sınavı
dayanma denemesi
dayanıklılık denemesi
fuar testi
ürünlerin üretim yeri dışında denenmesi
uçuş denemesi
reklamın etki testi
sorma testi (kupon iadeleri , ürünle ilgili bilgi almak gibi tüketicilerden gelen tepkilere dayalı reklamcılık etkinliği testi
satış noktasında test
meslek ehliyet testi
büyük deney
atış testi
test kampanyası Noun
likidite testi
yükleme testi
malzeme testi
malzeme testi
işletme testi
ambalaj testi
başarıyla çalışma testi
deneme testi
test sonrası
bir kampanya ya da reklamın uygulanmasından etki bırakacak kadar bir zaman sonra değerlendirmesinin yapılması
ürün testi
yetenek tespit testi
yetenek testi
ehliyet sınavı
kalite testi
rasgele alınmış örnek
personel seçme testi
(US) inceleme testi
seçme testi
çetin sınav
kısa süreli test
özel test
sürat tecrübesi Noun
hız testi
stres testi Noun
T testi (istatistikte , iki ortalama değerin arasındaki farklılıkların ölçülmesi
gerilme testi
büyük bir yanıtlayıcılar grubuna bir mesajın aynı anda iletilmesi
(US) (araştırma) tepkilerini ölçmek amacıyla
(Br) (araştırma) tepkilerini ölçmek amacıyla
kolay kullanım sınaması Information Technology
geçerli test
meslek testi
deney hayvanı
deneme oylaması
sınama oyu
deneme yasağı
deneme kampanyası Noun
tecrübe protokolü
test kontrolü
test sürveyanı
test şartları Noun
deneme
test tesisleri Noun
kontrol kalemi Noun
milli kriket ya da ragbi maçı
test kaydı
deneme numunesi
test baskısı
deney raporu Noun, Transport
deneme çubuğu
test sonucu
test serisi
deneme sevkiyat
test mahalli
deneme eriyiği
deneme numunesi
(reklamcılık) test şehri
deneme hattı
test sözcüğü
 1. proof drive
 2. Noun examination
 3. Noun probation
breath test
packaging test
launching test
paternity test Noun
achievement test
performance test
memory test
test of apprentice
pilot test
quadruple test Noun, Medicine-Health
quadruple screen test Noun, Medicine-Health
quadruple screening test Noun, Medicine-Health
exercise test
Elzinga-Hogarty test Noun, Competition Law
screen test
film test
fair test
pregnancy test
tensile test
safety testing
speed test
double screening test Noun, Medicine-Health
double screen test Noun, Medicine-Health
double test Noun, Medicine-Health
screening test
operational test
quality test
blood test
capacity test
carbon dating
pile load test Noun, Construction
shear-box test Noun, Construction
check (control) test
control test
blind product test
installation testing
liquidity test
material test
materials test
material testing
vocational aptitude test
Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks (NACE code: C26.5) Noun, Trades-Professions
Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation (NACE code: C26.5.1) Noun, Trades-Professions
screening test
pilot test
market testing
SLC test Noun, Competition Law
substantial lessening of competition test Noun, Competition Law
impact test
achievement test
stress test Noun
test of competence to drive
flavo (u) r test
flavo u r preference test
Technical testing and analysis (NACE code: M71.2) Noun, Trades-Professions
Technical testing and analysis (NACE code: M71.2.0) Noun, Trades-Professions
discrimination test
Test drilling and boring (NACE code: F43.1.3) Noun, Trades-Professions
consumer test
triple screen test Noun, Medicine-Health
triple screening test Noun, Medicine-Health
Bart's test Noun, Medicine-Health
product test
product test (ing)
hypothetical testing
efficiency test
qualification test
qualified test
workout
qualifying examination
predatory foreclosure test Noun, Competition Law
fatigue test
loading test
credibility test
test print
testable
to put to test Verb
to abide the test Verb
test town Advertising
test series
post test
test result
test word
test tube
to test Verb
to pass a test Verb
to make a test Verb

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

 1. Belirlenmiş deney, soru ve ölçülere göre ... nitelik ve niceliğini yoklama