1. deney, deneme, tecrübe.
 2. muayene, prova.
 3. sınav, imtihan.
  put to test: sınamak, sınava sokmak, imtihan/tecrübe etmek.
 4. Psikoloji ölçer: başarı ve yetenekleri nesnel olarak değerlendirme aracı.
 5. Kimya (a) deney, çözümleme, tahlil: bileşimdeki elemanları belirleme veya bilinmeyen bir maddenin bileşimini
  anlama yöntemi, (b) ayıraç, miyar, tahlil için kullanılan madde.
 6. maden arıtma potası.
 7. Zooloji deniz kestanesi gibi hayvanların sert kabuğu.
 8. denemek, tecrübe/muayene/prova etmek.
 9. denenmek, denemeye tabi tutulmak, muayene edilmek.
 10. Kimya çözümlemek, tahlil etmek.
 11. sınamak, sınava tabi tutmak, imtihan etmek.
 12. hastalığı teşhis maksadıyla muayene/tahlil yapmak.
  to test for blood sugar.
 13. denemede/sınavda belirtilen sonucu almak.
  to test high in comprehension. 13
  test ban: atom
  infilâkını yasaklayan milletlerarası anlaşma
 14. İsim tohumun dış kabuğu.
ehliyet sınavını kazanmak Fiil
Test sondajı ve delme (NACE kodu: 43.13) İsim, Sanayi ve Zanaatler
kabul denemesi
adaptasyon testi (özellikle Amerika'da sanayide personel yetiştirmede kullanılan zihin yeteneği veya zekâ testi
havayla deneme
denetim denemesi
rastgele denetleme testi
karşılaştırmalı değerlendirme deneyi Bilgi Teknolojileri
yeni bir ürünün halka sunulmasından önce (imalatçıdan başka bir örgüt tarafından) üzerinde deney uygulanması
alkol testi
kapasite testi
kontrol testi
güvenilebilir test
ateş tecrübesi İsim
kararla sonuçlanacak sınama
tüketicinin bir ürünü ya da ambalajı tercih nedenini saptamak için yapılan test
personele uygulanan test
işe alınacak işçilere uygulanacak test
iş ehliyet sınavı
dayanma denemesi
dayanıklılık denemesi
fuar testi
ürünlerin üretim yeri dışında denenmesi
uçuş denemesi
reklamın etki testi
sorma testi (kupon iadeleri , ürünle ilgili bilgi almak gibi tüketicilerden gelen tepkilere dayalı reklamcılık etkinliği testi
satış noktasında test
meslek ehliyet testi
büyük deney
atış testi
test kampanyası İsim
likidite testi
yükleme testi
malzeme testi
malzeme testi
işletme testi
ambalaj testi
başarıyla çalışma testi
deneme testi
test sonrası
bir kampanya ya da reklamın uygulanmasından etki bırakacak kadar bir zaman sonra değerlendirmesinin yapılması
ürün testi
yetenek tespit testi
yetenek testi
ehliyet sınavı
kalite testi
rasgele alınmış örnek
personel seçme testi
(US) inceleme testi
seçme testi
çetin sınav
kısa süreli test
özel test
sürat tecrübesi İsim
hız testi
stres testi İsim
T testi (istatistikte , iki ortalama değerin arasındaki farklılıkların ölçülmesi
gerilme testi
büyük bir yanıtlayıcılar grubuna bir mesajın aynı anda iletilmesi
(US) (araştırma) tepkilerini ölçmek amacıyla
(Br) (araştırma) tepkilerini ölçmek amacıyla
kolay kullanım sınaması Bilgi Teknolojileri
geçerli test
meslek testi
deney hayvanı
deneme oylaması
sınama oyu
deneme yasağı
deneme kampanyası İsim
tecrübe protokolü
test kontrolü
test sürveyanı
test şartları İsim
deneme
test tesisleri İsim
kontrol kalemi İsim
milli kriket ya da ragbi maçı
test kaydı
deneme numunesi
test baskısı
deney raporu İsim, Ulaşım
deneme çubuğu
test sonucu
test serisi
deneme sevkiyat
test mahalli
deneme eriyiği
deneme numunesi
(reklamcılık) test şehri
deneme hattı
test sözcüğü
 1. proof drive
 2. İsim examination
 3. İsim probation
breath test
packaging test
launching test
paternity test İsim
achievement test
performance test
memory test
test of apprentice
pilot test
quadruple screening test İsim, Tıp ve Sağlık
quadruple test İsim, Tıp ve Sağlık
quadruple screen test İsim, Tıp ve Sağlık
exercise test
Elzinga-Hogarty test İsim, Rekabet Hukuku
screen test
film test
fair test
pregnancy test
tensile test
safety testing
speed test
double screen test İsim, Tıp ve Sağlık
double test İsim, Tıp ve Sağlık
double screening test İsim, Tıp ve Sağlık
screening test
operational test
quality test
blood test
capacity test
carbon dating
pile load test İsim, İnşaat
shear-box test İsim, İnşaat
check (control) test
control test
blind product test
installation testing
liquidity test
material test
materials test
material testing
vocational aptitude test
Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks (NACE code: C26.5) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation (NACE code: C26.5.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
screening test
pilot test
market testing
substantial lessening of competition test İsim, Rekabet Hukuku
SLC test İsim, Rekabet Hukuku
impact test
achievement test
stress test İsim
test of competence to drive
flavo (u) r test
flavo u r preference test
Technical testing and analysis (NACE code: M71.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Technical testing and analysis (NACE code: M71.2.0) İsim, Sanayi ve Zanaatler
discrimination test
Test drilling and boring (NACE code: F43.1.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
consumer test
triple screen test İsim, Tıp ve Sağlık
triple screening test İsim, Tıp ve Sağlık
Bart's test İsim, Tıp ve Sağlık
product test
product test (ing)
hypothetical testing
efficiency test
qualification test
qualified test
workout
qualifying examination
predatory foreclosure test İsim, Rekabet Hukuku
fatigue test
loading test
credibility test
test print
testable
to put to test Fiil
to abide the test Fiil
test series
post test
test result
test word
test town Reklamcılık
test tube
to test Fiil
to pass a test Fiil
to make a test Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Belirlenmiş deney, soru ve ölçülere göre ... nitelik ve niceliğini yoklama