the action of the drug on the nervous system

  1. ilacın sinir sistemi üzerindeki etkisi