the general

  1. genel halk
halkın çoğu, çoğunluk.
Genelkurmay Başkanlığı Noun, Organizations
genelden özele sonuç çıkarmak Verb
dönüm noktasında bulunmak Verb
genel seçimlerde kaybetmek Verb
genel kurul için hisse senetlerini emaneten tevdi etmek Verb
genel kurul için hisse senet dilerini emaneten tevdi etmek Verb
genel halkı dahil etmemek Verb
halkı kabul etmemek Verb
davaya esastan itiraz etmek Verb
genelde artan hayat pahalılığını bir düzene koymak Verb
dava gerekçesinin toptan reddi Noun
bütün iddiaları reddetmek Verb
iddiaları reddetmek Verb
genel kurulda kararlar Noun
sorumluluk genel müdüründür
genel eğilimi tayin etmek Verb
genel kurmay başkanı
Danıştay Başsavcısı Noun, Law
genel kurmay başkanı
Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Proper Name, Law
Kuzey Avrupa ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığı Noun, Organizations
Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcılığı Noun, Organizations
Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı Noun, Organizations
T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşma Noun, International Law
malvarlığının terki suretiyle konkordato Noun, Law
Jandarma Genel Komutanlığı Proper Name, Organizations
Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH)
Hava Kuvvetleri Komutanı. Noun
Ordu/Kara Kuvvetleri Komutanı. Noun
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Proper Name, Organizations
Danıştay Genel Kurulu Proper Name, Organizations
Yargıtay Genel Kurulu Proper Name, Organizations
mal üzerinde tasarruf için umumi vekaletnamesi olmak Verb
Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun Proper Name, Law
7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun Proper Name, Law
Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanun Proper Name, Law
situation uluslararası durumun genel bir değerlendirmesini yapmak Verb
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
halkın genel protestosu Noun
genel kurul kararıyla ödüncü onaylamak Verb
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği Proper Name, Law
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşmaya Ek İkinci Protokol Noun, International Law
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Noun, Organizations
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Noun, Organizations
öneri genel kabul gördü
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşmaya Ek Üçüncü Protokol Noun, International Law