there is no apparent link-up between the two cases

  1. görünürde iki olay arasında bağlantı yok