think better of sb

  1. Verb biri hakkındaki kanaatini düzeltmek