think it necessary

  1. Verb gerekli olduğunu düşünmek
  2. Verb gerekli olduğuna inanmak
  3. Verb gerekli görmek
  4. Verb gerekli bulmak
lüzum görmek Verb