think it necessary

  1. Fiil gerekli olduğunu düşünmek
  2. Fiil gerekli olduğuna inanmak
  3. Fiil gerekli görmek
  4. Fiil gerekli bulmak
lüzum görmek Fiil