think to yourself

  1. Verb kendi kendine düşünmek
  2. Verb içinden geçirmek