third degree

  1. (a)
    ABD karakolda sorgu sırasında yapılan işkence, (b) üçüncü sınıf duvar ustası.
bir mahkûma itiraf ettirmek için cebri tedbirler almak Verb
bir mahkûmu itirafa zorlamak için cebri tedbirlere başvurmak Verb
üçüncü derecede bulunan, sırada üçüncü olan.
karakolda sorgu esnasında işkence yapmak.