three-mile limit

  1. Noun üç millik karasuları sınırı.