thus

 1. Adverb bu şekilde
 2. Adverb böyle(ce), bu veçhile, bu suretle.
  We hope the new machine will work faster, thus reducing our cost:
  Yeni makinenin daha hızlı çalışacağını ve böylece masrafımızı azaltacağını umuyoruz.
 3. Adverb nitekim, şöyle ki.
 4. Adverb ohalde, bunun için, bu yüzden, bu nedenle.
  There has been no rain, thus the crops are likely to suffer:
  Yağmur yağmadı, bu yüzden ekinlerin zarar görmesi muhtemeldir.
 5. Adverb bu derece, böylesine.
 6. Adverb örneğin, meselâ.
öylelikle
şöyle şöyle, şu şekilde, filân filân.
buraya/şimdiye kadar, bu nisbette.
bu kadarı, şurası.
thus much is certain that: şurası muhakkak ki.