1. Zarf bu şekilde
 2. Zarf böyle(ce), bu veçhile, bu suretle.
  We hope the new machine will work faster, thus reducing our cost:
  Yeni makinenin daha hızlı çalışacağını ve böylece masrafımızı azaltacağını umuyoruz.
 3. Zarf nitekim, şöyle ki.
 4. Zarf ohalde, bunun için, bu yüzden, bu nedenle.
  There has been no rain, thus the crops are likely to suffer:
  Yağmur yağmadı, bu yüzden ekinlerin zarar görmesi muhtemeldir.
 5. Zarf bu derece, böylesine.
 6. Zarf örneğin, meselâ.
öylelikle
şöyle şöyle, şu şekilde, filân filân.
buraya/şimdiye kadar, bu nisbette.
bu kadarı, şurası.
thus much is certain that: şurası muhakkak ki.