tide mark

  1. gelgit işareti
  2. kişinin yüzü
  3. boynu ya da bedeninin yıkanmış ve yıkanmamış bölümleri arasındaki çizgi
gelgit çizgisi/sınırları. Noun
doruk/zirve veya en alt nokta.
He has reached the tidemark of his prosperity: Refahın doruğuna ulaştı. Noun