to arrive right on schedule

  1. Verb tarifeye göre zamanında gelmek