to be frothing at the mouth

  1. çok kızmak/köpürmek, öfke ile ağzından köpükler saçmak.