to give a ruling

  1. karar vermek(mahkemenin yargılama esnasında karar vermesi)