to horse!

  1. Ata bin!
koşmak Verb
hediyede kusur aranmaz
kibirlenmek, böbürlenmek, başkalarına tepeden bakmak, kibirinden yanına yaklaşılamamak, “alçak dağları ben yarattım” demek.