to kill

  1. Verb harcamak (argo)
  2. Verb temizlemek (argo)
kıyamamak Verb
çok gösterişli giyinmiş
çok gösterişli bir şekilde giyinmiş.
öldürmek kastıyla
birini öldürmek için birlikte plan kurmak Verb
...sen ölmezsin.
...sen ölür müsün?