to talk of the devil and he is sure to appear

  1. kendisinden söz edilirken çıkagelen kişi için kullanılır