to us

bize olan borçların bakiyesi
alacağımız meblağ
bize borçlu olunan para
alacağımız
tabiatına aykırı olmak Verb
yurda yabancı sermaye getirmek Verb
bir fuara yazılmak Verb
kendi dış siyasetini saptamada serbest kalmak Verb
malları bir fuara göndermek Verb
döviz rezervlerinin suyunu çekmesi